Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Welkom beste bezoeker!

 

 Welkom bij Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse.

 

Op deze plaats op het wereldwijde web vindt u alle informatie over De Wenning.

Wat een bedrijf! 

 

 

 


BELEIDSPLAN STICHTING
ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING

RSIN 0035.95.699

1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het stichten en exploiteren van een ontmoetingscentrum,
dat passende ruimte biedt voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van de
maatschappelijk, geestelijk en sociaal-culturele ontplooiing van de samenleving in
haar werkgebied.


2. Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het onderhouden van het perceel en het pand aan de Veldbrake 5 te Pesse.
2. zorgdragen voor de inrichting van het bovengenoemd pand, waaronder:
A. bestemming, indeling en aankleding;
B. aanschaffing, onderhoud en vernieuwing van de inventaris
3. het dagelijks besturen van gemeld ontmoetingscentrum, waaronder:
A. het opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik;
B. de personele bezetting
C. in- en verkoop van drank- en etenswaren
D. het financiële beheer
4. het zelf initiëren van sociaal-culturele activiteiten in het ontmoetingscentrum.


3. Doelgroepen
Het ontmoetingscentrum staat in principe open voor:
1. alle verenigingen, organisaties, buurtschappen en groepen uit de schoolkring
Pesse, zowel voor hun bestuur- en ledenbijeenkomsten als voor bijeenkomsten
gericht op de bevolking van Pesse en omliggende dorpen.
2. Activiteiten vanuit het dorp.
3. activiteiten van dienstverlenende instellingen gericht op het dorp Pesse.
4. voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van Pesse.
5. cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van Pesse.
6. Evenementen en festiviteiten welke passen binnen het vastgestelde
gemeentelijk beleid.
Verenigingen en organisaties buiten het dorp Pesse kunnen ruimtes in het
ontmoetingscentrum huren wanneer dit niet ten koste gaat van de onder 1 t/m 6
genoemde activiteiten. Zulks ter beoordeling van de beheerder en het bestuur.


4. Voorzieningen
Het ontmoetingscentrum beschikt over zes ruimtes waar bijeenkomsten kunnen
worden gehouden:
▪ De Gasterijzaal, groot120 m². Deze ruimte heeft een bar en is uitgerust met een
beamer geschikt voor presentaties.
▪ De Oranjezaal, groot 60 m². Geschikt voor bijeenkomsten van kleinere omvang.
▪ De Foyer, groot 80 m². Deze ruimte heeft een bar en een biljart.
▪ De Sportzaal, groot 350 m². Deze ruimte is geschikt voor sportactiviteiten.
Aansluitend voorzien van twee kleedruimtes.
▪ De Grote vergaderzaal, 35 m². Deze ruimte is uitgerust met een beamer geschikt
voor presentaties.
▪ De Bovenzaal, 50 m².
Het Ontmoetingscentrum heeft verder een professionele keuken, een biljartzaal en
een binnen en buitenruimte voor kinderopvang. Buiten is er een terras. Bij het
ontmoetingscentrum is ruime parkeergelegenheid, zowel voor auto’s als voor fietsen.
Er een vaste telefoonlijn (tel 0528 – 24 16 01.) en een draadloze internetverbinding (wifi).


5. De exploitatie van het ontmoetingscentrum
Het ontmoetingscentrum wordt in principe gerund door een beheerder en is niet
commercieel van opzet, een sluitende exploitatiebegroting volstaat. Puur
commerciële activiteiten zoals bruiloften en grote partijen vinden er sporadisch
plaats. Gelet op de gemaakte afspraken met de buurt wordt (geluid)overlast, met
name in de late uren, zoveel mogelijk voorkomen. Er geldt een strikt
handhavingsbeleid met betrekking tot het gebruik van alcohol, aan jongeren onder de
18 wordt geen alcohol verstrekt. Uiteraard beschikt het gebouw over de
voorgeschreven nooduitgangen en brandblusapparatuur. Verder is er een AED
aanwezig.


6. Tarieven, openingstijden
Er wordt gewerkt met vastgestelde huurtarieven, jaarlijks worden deze tarieven
geïndexeerd. De zaalhuur voor scholen wordt vastgesteld in overleg met de
Gemeente Hoogeveen.
Openingstijden:
• Maandag: 14:00 – 17:00 en 18:30 – 00:00
• Dinsdag: 14:00 – 17:00 en 18:30 – 00:00
• Woensdag: 14:00 – 17:00 en 18:30 – 00:00
• Donderdag: 14:00 – 17:00 en 18:30 – 00:00
• Vrijdag: 14:00 – 17:00 en 18:30 – 00:00
• Zaterdag: Gesloten
• Zondag: Gesloten
Daarnaast gelden er voor evenementen, boekingen en gelegenheden aparte
openingstijden. Één en ander in overleg met de beheerder.


7. Organisatiestructuur
Het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning:
▪ bepaalt het algemeen beleid
▪ stelt het beleidsplan en de jaarlijkse begroting vast en beslist over investeringen
conform de bepalingen in de statuten
▪ stelt het jaarlijkse activiteitenplan vast
▪ werkt mee aan de planning, organisatie en uitvoering van bijzondere activiteiten
in het ontmoetingscentrum
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en penningmeester.
Het dagelijks bestuur:
▪ neemt besluiten over de verhuur van ruimtes als het gaat om bijzondere
evenementen, niet opgenomen in het activiteitenplan,
▪ vertegenwoordigt de Stichting naar buiten,
▪ ondersteunt de beheerder bij de uitoefening van zijn functie,
▪ bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.
De beheerder is (zijn) verantwoordelijk voor:
▪ de agendabeheer
▪ de verhuur van de ruimtes
▪ de inkoop van drank en etenswaren
▪ het openen en sluiten van het gebouw
▪ het maken van een activiteitenagenda met een rooster voor de inzet van de
personeel / vrijwilligers
▪ het wekelijks afdragen van de financiën aan de boekhouder
▪ het naleven van de huisregels
Anno 2022 wordt de beheerders functie uitgeoefend door Henri Spijkerman.
Vrijwilligersbeleid
De exploitatie van het ontmoetingscentrum staat of valt bij de inzet van de
vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd en gecoördineerd door de
Beheerder. Jaarlijks worden de vrijwilligers gefêteerd met een feest middag/avond.


8. Voorwaardenscheppende activiteiten
Donateurs – De Vrienden van de Wenning
Om de exploitatie van het ontmoetingscentrum ook op langere termijn sluitend te
houden is in september 2022 gestart met een donateur actie. Inwoners, bedrijven en
andere stakeholders van Pesse wordt de mogelijkheid geboden jaarlijks een bijdrage
te storten op rekening van het ontmoetingscentrum.
Marketing en publiciteit
Het bestuur zet een breed scala aan middelen in om het ontmoetingscentrum te
promoten en het activiteitenaanbod onder de aandacht van de inwoners van Pesse
(en soms ook de regio) te brengen. Dat gebeurt veelal via Social Media. 
Activiteiten oktober 2022 - De Wenning 


zaterdag 1 oktober 2022 Gesloten
zondag 2 oktober 2022 Gesloten
maandag 3 oktober 2022 Biljart / EHBO
dinsdag 4 oktober 2022 Ouderensoos / Biljart
woensdag 5 oktober 2022 Biljart
donderdag 6 oktober 2022 Klaverjassen / Biljart
vrijdag 7 oktober 2022 Biljart / Pubquiz
zaterdag 8 oktober 2022 Gesloten
zondag 9 oktober 2022 Gesloten
maandag 10 oktober 2022 Biljart / EHBO
dinsdag 11 oktober 2022 Biljart
woensdag 12 oktober 2022 Biljart
donderdag 13 oktober 2022 Dorpsrestaurant / Klaverjas / Biljart
vrijdag 14 oktober 2022 Biljart
zaterdag 15 oktober 2022 Gesloten
zondag 16 oktober 2022 Gesloten
maandag 17 oktober 2022 Biljart / EHBO
dinsdag 18 oktober 2022 Biljart
woensdag 19 oktober 2022 Biljart
donderdag 20 oktober 2022 Biljart / Klaverjas
vrijdag 21 oktober 2022 Biljart
zaterdag 22 oktober 2022 Gesloten
zondag 23 oktober 2022 Gesloten
maandag 24 oktober 2022 Biljart / EHBO
dinsdag 25 oktober 2022 Biljart
woensdag 26 oktober 2022 Biljart / EHBO
donderdag 27 oktober 2022 Dorpsrestaurant / Klaverjas / Biljart / Darts
vrijdag 28 oktober 2022 Biljart / Klaverjas
zaterdag 29 oktober 2022 Pesser Expo
zondag 30 oktober 2022 Gesloten
maandag 31 oktober 2022 Biljart / EHBO / Cursus gebarentaal